Real Esports Webboard

Real Esports => Esports Talk => ข้อความที่เริ่มโดย: Mona119 ที่ 11 มิถุนายน, 2020, 11:02:08 AM

หัวข้อ: e-sport
เริ่มหัวข้อโดย: Mona119 ที่ 11 มิถุนายน, 2020, 11:02:08 AM
ปัจจุบันกีฬา e-sport เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย
นาทีนี้เรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ประชาชนต่างรู้จักกันในวงกว้าง
ที่แน่ๆทุกคนจะต้องรู้จักเกม rov อย่างแน่นอน
rov ได้ถูกจัดเป็นกีฬา e-sport ระดับจ้นๆได้แล้วตอนนี้
ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ไม่ต้องใช้แรงหรือกำลัง
ในการแข่งขัน หากแต่ใช้สมอง ความคิด
และจิตใจล้วนๆ
(https://starvegasgame.com/wp-content/uploads/2018/02/du02.jpg)